שמירת איש קשר
  • אודות

יועץ בטיחות, ממונה על הבטיחות בעבודה, מדריך עבודה  בגובה, מדריך בטיחות אש, תחזוקאי מטפים וציוד מיטלטל  + אספקת ציוד , אישור לרשויות (לציבור העסקי והפרטי ולמוסדות).